Beste ouder(s)/verzorgers,

Deze link is uitsluitend bedoeld voor de ouders van de kinderen die via hun school een brief met een uitnodiging van Happy Days hebben meegekregen. Aanmeldingen van kinderen die niet zijn geselecteerd door de scholen zullen niet in behandeling worden genomen. Het is ook niet mogelijk om broertjes/zusjes/vrienden zonder brief in te schrijven.

We willen u vragen het formulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat we over de juiste gegevens beschikken.

Klik hier om een inschrijving te doen!

* afhankelijk van de corona situatie kijken wij of het kamp van 2021 kan plaatsvinden.