Beste ouder(s)/verzorgers,

Deze link is uitsluitend bedoeld voor de ouders van de kinderen die via hun school een brief met een uitnodiging van Happy Days hebben meegekregen. Aanmeldingen van kinderen die niet zijn geselecteerd door de scholen zullen niet in behandeling worden genomen. Het is ook niet mogelijk om broertjes/zusjes/vrienden zonder brief in te schrijven.

We willen u vragen het formulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat we over de juiste gegevens beschikken.

Het inschrijfformulier voor 2019:

 

Inschrijven Happy Days Kamp 2019