Kerngroep

Daarnaast bestaat de organisatie uit een zogenoemde kerngroep. Deze groep houdt zich bezig met
de feitelijke organisatie van het kamp en hebben de leiding gedurende het kamp.

De kerngroepleden zijn:

– Stella Fletterman (coördinator welzorg)
– Wendy Alblas (coördinator programma en kashouder)
– Jeffrey Goddefroy (algemeen kerngroeplid, aandacht voor fondsenwerving)
– Ronald Moget (coördinator logistiek en catering)
– Jessica Rog (voorzitter)