Daarnaast bestaat de organisatie uit een zogenoemde kerngroep. Deze groep houdt zich bezig met
de feitelijke organisatie van het kamp en hebben de leiding gedurende het kamp.

De kerngroepleden zijn:

– Stella Fletterman (coördinator welzorg)
– Wendy Alblas (coördinator programma en kashouder)
– Jeffrey Goddefroy (algemeen kerngroeplid, aandacht voor fondsenwerving)
– Ronald Moget (coördinator logistiek en catering)
– Jessica Rog (voorzitter)