Vrijwilligers

De organisatie is een groep van meer dan 20 vrijwilligers, die ervaring hebben in het werken met kinderen. Ook het
Zoetermeerse onderwijs is nauw bij Happy Days betrokken. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van
een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze verklaring wordt door Dienst Justitie van de overheid afgeven.