Zorg en Veiligheid

Alles draait bij het Happy Days om zorg en veiligheid.  Dat begint bij de vrijwilligers die mee op kamp gaan.
Los van het feit dat velen van hen al jaren mee gaan, worden ze allemaal gescreend door de Dienst Justitie van de overheid. Dat betekent dat alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen en af moeten geven aan de organisatie.
Vrijwilligers die met Happy Days meegaan dragen kinderen een warm hart toe. De vrijwilligers hebben afspraken gemaakt over hoe om te gaan met kinderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het pedagogisch beleid.

Er is minimaal één vrijwilliger die een geldig EHBO-diploma heeft.

Er is een calamiteitenplan waarin beschreven staat hoe vrijwilligers moeten handelen in geval van nood.